9 đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội

Chính sách nhà ở xã hội ra đời giúp giấc mơ có nhà của người thu nhập thấp thành hiện thực. Tuy nhiên, đây là “giấc mơ” có điều kiện, để biết ai được mua nhà ở xã hội hay xem thông tin dưới đây.

9 đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội (Điều kiện cần)

Theo Điều 49 Luật Nhà ở 2014, có 9 đối tượng được mua nhà ở xã hội, nếu đáp ứng được các điều kiện đủ, cụ thể:

1 – Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;

2 – Hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn;

3 – Hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu;

4 – Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị;

5 – Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;

6 – Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân;

7 – Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

8 – Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định.

9 – Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

Chính sách quy định chặt chẽ về nhà ở xã hội cho các đối tượng

Để mua NOXH cần đủ 3 điều kiện chính dành cho người đứng tên tính ở thời điểm hiện tại:

– Chưa đứng tên nhà trên Tp. HCM.

– Lương ko đóng thuế thu nhập cá nhân (Hỏi kế toán).

– Có tạm trú TP. HCM hoặc hộ khẩu TP. HCM.

Đủ 3 điều kiện trên là a/c được đăng ký mua NOXH với các giấy tờ sau:

  1. CMND công chứng 3 bản (2 vợ chồng).
  2. Hộ Khẩu công chứng 3 bản + (HĐLD hoặc BHXH nếu có) (3 bản công chứng).
  3. Nếu không có hộ khẩu thì cần kt3 hoặc tạm trú và HĐLĐ + BHXH. (3 bản công chứng).
  4. Giấy xác nhận độc thân hoặc kết hôn hoặc ly hôn (tùy mỗi người) (3 bản công chứng).
  5. Mẫu 1: Đơn đăng ký mua nhà (2 bản chính). Người đứng tên làm
  6. Mẫu 3: Xác nhận thực trạng nhà ở (xin dấu UBND hoặc ở công ty xác nhận) (2 bản chính). Người đứng tên làm
  7. Mẫu 7: Xác nhận lương không đóng thuế (xin dấu công ty) 2 vợ chồng cùng làm (2 bản chính mỗi người).
  8. Mẫu 6: Nếu mẫu 7 ko làm được thì làm mẫu 6 thay thế. ( Phường hoặc phòng công chứng xác nhận đúng chữ kí) 2 bản chính.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *