ĐIỀU KIỆN ĐỂ MUA DỰ ÁN CHUNG CƯ CĂN HỘ NHÀ Ở XÃ HỘI LÊ MINH PHƯỜNG TÂN THỚI NHẤT QUẬN 12

Để mua được nhà ở xã hội Lê Minh thì bản thân người mua phải thuộc diện 10 đối tượng dưới đây:

  1. Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;
  2. Hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn;
  3. Hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu;
  4. Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị;
  5. Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;
  6. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân;
  7. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;
  8. Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại khoản 5 Điều 81 của Luật này;
  9. Học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập;
  10. Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

Hơn nữa, không phải đối tượng nào ở trên cũng được mua nhà ở xã hội. Mà những đối tượng này chỉ được mua nhà ở xã hội khi đáp ứng các điều kiện luật định: Điều 51 Luật nhà ở 2014

Ngoài ra để mua NOXH cần đủ 3 điều kiện chính dành cho người đứng tên tính ở thời điểm hiện tại:

– Chưa đứng tên nhà trên Tp. HCM.

– Lương ko đóng thuế thu nhập cá nhân (Hỏi kế toán).

– Có tạm trú TP. HCM hoặc hộ khẩu TP. HCM.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *