QUY ĐỊNH MỚI VỀ PHÂN LÔ TÁCH THỬA TẠI TÂY NINH

anh-1-nui-ba-den-

Đất nền Tây Ninh Quyết định 10/2023/QĐ-UBND ngày 26.4.2023 quy định diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách tại địa bàn thành phố Tây Ninh, các phường thuộc thị xã và thị trấn thuộc các huyện là 5.00m2.

Theo quy định tại Điều 3 của quyết định trên, các trường hợp không được phép tách thửa, hợp thửa đất gồm: Diện tích đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc không đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Thửa đất đã có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Đất, đất có tài sản gắn liền với đất đang có tranh chấp về đất đai và đang được cơ quan có thẩm quyền thụ lý giải quyết; Đất, đất có tài sản gắn liền với đất đang bị cơ quan có thẩm quyền thực hiện các biện pháp ngăn chặn, kê biên theo quy định pháp luật; Đất thuộc khu vực bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hoá, thắng cảnh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định, phê duyệt theo quy định pháp luật; Thửa đất đã hết thời hạn sử dụng đất nhưng không được hoặc chưa được gia hạn thời hạn, tiếp tục sử dụng đất theo quy định; Tách thửa đất mà không thực hiện chuyển quyền, chuyển mục đích sử dụng đất; Không bảo đảm điều kiện hợp thửa được quy định tại Điều 5 của quyết định và không bảo đảm điều kiện tách thửa được quy định tại Điều 6 của Quyết định.

Người sử dụng đất vi phạm Luật Đất đai đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đang xử lý hoặc xử phạt mà chưa chấp hành xong quyết định, trừ trường hợp được miễn, giảm theo quy định; Diện tích tách thửa, hợp thửa không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng theo quy định pháp luật; Diện tích đất còn lại sau tách thửa không bảo đảm diện tích tối thiểu đối với loại đất được phép tách thửa.

Diện tích tối thiểu được tách thửa đất đã được quy định cụ thể tại Điều 6 về điều kiện cụ thể tách thửa đất. Trong đó, tách thửa đối với đất ở tại đô thị (các phường, thị trấn), thửa đất tiếp giáp với đường giao thông công cộng có lộ giới quy hoạch lớn hơn hoặc bằng 19m, sau khi tách thửa thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời bảo đảm yêu cầu về diện tích của thửa đất tối thiểu là 45m2 và có một cạnh kích thước tối thiểu là 5m, trừ những thửa đất thuộc khu vực đã có quy hoạch chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Thửa đất tiếp giáp với đường giao thông công cộng có lộ giới quy hoạch nhỏ hơn 19m, sau khi tách thửa thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời bảo đảm yêu cầu về diện tích của thửa đất tối thiểu là 36m2 và có một cạnh kích thước tối thiểu là 4m.

Riêng đối với việc tách thửa đối với đất ở tại nông thôn (các xã) được quy định, thửa đất tiếp giáp với đường giao thông công cộng có lộ giới quy hoạch lớn hơn hoặc bằng 19m, sau khi tách thửa thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời bảo đảm yêu cầu về diện tích của thửa đất tối thiểu là 60m2 và có một cạnh kích thước tối thiểu là 5m; Thửa đất tiếp giáp với đường giao thông công cộng có lộ giới quy hoạch nhỏ hơn 19m, sau khi tách thửa thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời bảo đảm yêu cầu về diện tích của thửa đất tối thiểu là 50m2 và có một cạnh kích thước tối thiểu là 4m.

Quyết định 10/2023/QĐ-UBND cũng quy định cụ thể về điều kiện tách thửa đối với đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở). Theo đó, diện tích và kích thước thửa đất: từ 100m2 trở lên không tính phần diện tích đất thuộc quy hoạch đường giao thông, có chiều sâu thửa đất và có cạnh tiếp giáp với đường giao thông công cộng kích thước không nhỏ hơn 5m.

Đối với đất nông nghiệp, diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách tại địa bàn thành phố Tây Ninh, các phường thuộc thị xã và thị trấn thuộc các huyện là 500m2; tại địa bàn các xã còn lại là 1.000m2.

Một điểm đáng chú ý là, tại khoản 2 Điều 1 của Quyết định 10/2023/QĐ-UBND quy định Quyết định này không áp dụng đối với các trường hợp gồm: tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất; Tách thửa để xây dựng trụ sở cơ quan, các đơn vị sự nghiệp, công trình công cộng phục vụ cộng đồng; Tách thửa để chuyển nhượng, góp vốn, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất theo dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại cho Nhà nước, tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước; Đất chuyển nhượng, tặng cho hộ gia đình, cá nhân để xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết; Tách thửa đất, hợp thửa đất để thực hiện thừa kế theo quy định của pháp luật; Tách thửa đất theo bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định về thi hành án của cơ quan Thi hành án dân sự đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai.

Người sử dụng đất đề nghị tách thửa đất đồng thời với việc xin được hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề cùng loại đất để tạo thành thửa đất mới và diện tích còn lại bằng hoặc lớn hơn diện tích đất tối thiểu được tách thửa theo Điều 6 của Quyết định này; Người sử dụng đất có diện tích đất đang sử dụng nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định có nhu cầu hợp thửa với diện tích đất liền kề cùng loại đất theo quy hoạch để tạo diện tích đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu.

Quy định này được xem đã cơ bản giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện việc tách thửa đất thực hiện theo quy định tại Quyết định 28/2020/QĐ-UBND ngày 27.7.2020 của UBND tỉnh.

Theo báo Tây Ninh

  • >> Tham khảo Dự án phân lô đất nền duy nhất tại mặt tiền đường 769 Châu Thành -Tây Ninh: Khu dân cư trung tâm hành chính Ninh Điền mặt tiền đường DT 796,Xã Ninh Điền, Châu Thành, Tây Ninh. Nằm Giá bán 1,8 triệu/m2 (đã bao gồm thuế)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *