THÔNG TIN PHÁP LÝ DỰ ÁN CĂN HỘ XÃ HỘI LÊ MINH PHƯỜNG TÂN THỚI NHẤT QUẬN 12

Theo tìm hiểu, Ban bồi thường – Giải phóng mặt bằng Quận 12 nhận được công văn số 21-2018/CV-LM của Công ty TNHH Lê Minh về việc xác nhận nộp tiền bồi hoàn và bàn giao ranh mốc trong dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư tại Phường Tân Thới Nhất, Quận 12 ( khu 38ha).

Sau đó vào ngày 28/1/2019 Ban Bồi Thường Giải Phóng Mặt Bằng gửi Công ty TNHH Lê Minh văn bản về việc xác nhận hoàn tất bồi thường, chi phí bồi thường và bàn giao ranh mốc đối với khu đất do Công ty TNHH Lê Minh làm chủ đầu tư tại phường Tân Thới Nhất, Quận 12 ( khu 38ha)

 1. Về dự án thành phần do Công ty TNHH Lê Minh Xin đầu tư:

Khu đất do Công ty TNHH Lê Minh xin đầu tư xây dựng thuộc lô số 1 và lô số 2 trong dự án Khu tái định cư 38ha phường Tân Thới Nhất , Quận 12 đã được Sở Quy hoạch – Kiến trúc thỏa thuận tại Công văn số 2842/QHKT ngày 19/9/2004 có diện tích khoảng 30.609,1m2

Ngày 08/10/2018, Ủy ban nhân dân Quận 12 có quyết điịnh số 2295/QĐ-UBND-BT về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500( điều chỉnh) khu tái định cư tại phường Tân Thới Nhất, Quận 12. Trong đó điểu chỉnh khu đất do Công ty TNHH Lê Minh xin đầu tư có ký hiệu là CT1 với diện tích là 25.786,9m2.

Hiện nay, Hội đồng bồi thường dự án đã chi tiền bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và thu hồi tiền mặt đối với 06/08 trường hợp: Còn lại 02 trường hợp với diện tích là 8.817m2 đã ban hành quyết định cưỡng chế. Dự kiến trong quý I năm 2019, ủy ban nhân dân Quận 12 sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi đất và bàn giao cho Công ty TNHH Lê Minh

     2. Về Kinh phí bồi thường:

Đến ngày 26/6/2018, Công ty TNHH Lê Minh đã thực hiện chuyển số tiền bồi thường, hỗ trợ là 8.792.336.228 đồng vào tài khoản tại Kho bạc nhà nước Quận 12 của Ban bồi thường – Giải phóng mặt bằng, Quận 12.

Nguồn: Theo ctv

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *